608 742 257

Mowa jest zewnętrznym myśleniem, myślenie wewnętrzną mową
Antoine Rivarol

Witam!

Jeśli potrzebujesz porady logopedycznej, masz wątpliwości, czy Twoje dziecko rozwija się prawidłowo lub sam masz problemy z wymową, możesz skontaktować się ze mną:

  • dzwoniąc pod numer: 608 742 257
  • pisząc pod adres: marta@smarzewska.pl

Jestem doświadczonym logopedą z wieloletnią praktyką logopedyczną. Pracuję z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi.

Marta Smarzewska-Złotnik, logopeda, Kraków

Mowa

Mowa to zespół czynności, jakie przy udziale języka wykonuje człowiek poznając rzeczywistość i przekazując jej interpretację innym uczestnikom życia społecznego. Są to zachowania językowe obejmujące zarówno mowę zewnętrzną (w postaci dźwiękowej - umożliwiającej porozumiewanie się w społeczeństwie), jak i mowę wewnętrzną (tzw. cerebracja - tekst pomyślany)
- prof. dr hab. Stanisław Grabias.

Dziecko od chwili narodzin funkcjonuje w rzeczywistości językowej - wykonywanym przez nie czynnościom towarzyszy przeważnie komentarz słowny.

Mowa jest jedną z najważniejszych umiejętności spośród tych, które posiada człowiek. Pozwala mu uczestniczyć aktywnie w życiu społecznym, poznawać otaczający świat, dzielić się emocjami.

Prawidłowy rozwój mowy umożliwia dziecku nie tylko lepsze poznanie rzeczywistości, ale przede wszystkim wpływa na kształtowanie jego osobowości.

Dlatego wszelkie zakłócenia, nieprawidłowości związane z językowym funkcjonowaniem powinny być jak najwcześniej wykryte i usunięte - by zminimalizować ich negatywne oddziaływanie na całościowy rozwój dziecka.

Rozwój mowy

Nabywanie umiejętności językowych rozpoczyna się od chwili narodzin dziecka, a nawet wcześniej - już w okresie życia płodowego, gdy powstają odpowiednie struktury i płód odbiera pierwsze słuchowe i czuciowe bodźce.

przejdź

Kiedy do logopedy

Jeśli obserwuje się brak oczekiwanych rozwojowo (charakterystycznych dla danego wieku dziecka) umiejętności, należy jak najszybciej rozpocząć terapię, nie wolno liczyć na to, że rozwój nastąpi samoistnie.

przejdź

Oferta

Oferuję diagnozę logopedyczną i terapię zaburzeń językowych i komunikacji oraz wspomaganie prawidłowego rozwoju mowy.

przejdź

Gry logopedyczne

Interaktywne ćwiczenia i zabawy logopedyczne.

przejdź